SIEDZIBA

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – USŁUGOWE „BIRKBUD” Andrzej Biruk i Wspólnicy Sp.j.
15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1
NIP 542-304-52-83

Siedziba firmy mieści się w centrum Białegostoku przy ul. Św. Mikołaja 1 w oszklonym nowoczesnym biurowcu. Budynek posiada 7 kondygnacji oraz dwie windy wewnętrzne. Szóste piętro zajmuje w całości PB-U BIRKBUD. Na parterze mieści się także nasze BIURO SPRZEDAŻY I.

Firma „BIRKBUD” Sp.j to firma z wieloletnią tradycją. Została założona w 1987 r. przez mgr inż. Andrzeja Biruka, który w roku 1974 otrzymał dyplom i uzyskał uprawnienia budowlane nr Bł/287/71 w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych.

PBU „BIRKBUD” sp.j. opiera swoją działalność głównie na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Firma posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do samodzielnego wykonania planowanych prac. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji dla inwestorów prywatnych, współpracujemy także z gminami województwa podlaskiego wykonując inwestycje z zamówień publicznych.

Doświadczenia zdobyte zostały na budowach polegających m.in. na: budowach nowych obiektów tj. inwestycja własna 7-kondygnacyjnego budynku biurowego przy ul. Św. Mikołaja 1 w Białymstoku, hale sportowe przy szkołach, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki handlowo-usługowe. Zakres tych prac, w poszczególnych branżach, niejednokrotnie przewyższał wymagania, jakie były stawiane przy planowanej budowie.

Podstawowym celem Przedsiębiorstwa Budowlano –Usługowego „BIRKBUD” Andrzej Biruk i Wspólnicy spółka jawna jest wykonywanie najwyższej jakości robót budowlano-montażowych. Przez świadczenie tych usług zobowiązujemy się do możliwie najlepszego zaspokojenia potrzeb i wymagań klientów. Staramy się również, żeby nasza oferta była nieustannie dostosowywana do ich indywidualnych wymagań i aby znak naszej firmy kojarzył się zawsze naszym klientom z fachową i rzetelną usługą świadczoną na jak najwyższym poziomie.