PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – USŁUGOWE „BIRKBUD” Andrzej Biruk i Wspólnicy Sp.j.zrealizowało projekt
„DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA FIRMY" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "BIRKBUD" ANDRZEJ BIRUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działanie 1.5  Dotacje na kapitał obrotowy
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności
w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Efektem końcowym jest utrzymania działalności firmy przez okres min. 3 miesięcy.
Wartość projektu: 183 491,31PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 183 491,31 PLN